Thông báo về bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với các căn hộ hình thành trong tương lai tại các Block A1,A2,B của dự án Tổ hợp cao ốc Xi Grand Court, P.14, Q.10 do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận làm chủ đầu tư.
 
phat-trien-nha-va-thi-truong-bat-dong-san
 
Sở Xây dựng nhận được văn bản số 0103/2016/PST ngày 01 tháng 3 năm 2016 và văn bản số 1703/2016/PST ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận về thông báo bán căn hộ hình thành trong tương lai của dự án Tổ hợp cao ốc Xi Grand Court, phường 14, quận 10. Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
 
Dự án Tổ hợp cao ốc Xi Grand Court, phường 14, quận 10 do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận làm chủ đầu tư đã được Sở Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 109/QĐ-SXD-PTN ngày 30 tháng 7 năm 2009, và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 811/QĐ-SXD-PTN ngày 30 tháng 8 năm 2010 và Quyết định số 38/QĐ-SXD-TĐDA ngày 02 tháng 7 năm 2014.
 
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận đã được Ủy ban nhân dân thành phố cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BA 478896 ngày 08 tháng 10 năm 2010.
 
Chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận, tư vấn thiết kế - Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng TPHCM, tư vấn giám sát - Công ty TNHH APAVE Châu Á – Thái Bình Dương CN và nhà thầu thi công - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cát Linh đã nghiệm thu hoàn thành hạng mục phần móng công trình tại Biên bản số 01/NTHT-HMCT ngày 08 tháng 7 năm 2015 (móng Block A1), 02/NTHT-HMCT ngày 13  tháng 7 năm 2015 (móng Block A2) và 03/NTHT-HMCT ngày 21 tháng 10 năm 2015 (móng Block B).
 
Ngày 16 tháng 3 năm 2016, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận có văn bản số 1703/2016/PST cam kết hiện nay Công ty chỉ thế chấp Dự án Tổ hợp cao ốc Xi Grand Court duy nhất tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh quận 4 bằng quyền sử dụng đất số CT 02520 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 08 tháng 10 năm 2010, không có thế chấp nhà ở/căn hộ hình thành trong tương lai cho cá nhân hay tổ chức nào khác.
 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh quận 4 (gọi tắt là Sacombank – Chi nhánh Quận 4) đã có văn bản số 37/CV-CNQ4 ngày 22 tháng 2 năm 2016, xác nhận đang nhận thế chấp dự án Tổ hợp cao ốc Xi Grand Court, phường 14, quận 10 do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận làm chủ đầu tư, và đồng ý cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận không phải giải chấp và được chuyển nhượng căn hộ hình thành trong tương lai của dự án.
 
Do đó, căn cứ theo quy định tại Điều 55, Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, các căn hộ tại Block A1 (169 căn), Block A2 (169 căn), Block B (210 căn) của dự án Tổ hợp cao ốc Xi Grand Court, phường 14, quận 10 do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận làm chủ đầu tư đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai.
 
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận có trách nhiệm:
 
- Trước khi bán nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư với khách hàng khi không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết, đảm bảo theo quy định tại Điều 56 của Luật Kinh doanh bất động sản.
 
- Thực hiện việc huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà cho khách hàng, đảm bảo theo quy định tại Điều 57 của Luật Kinh doanh bất động sản.
 
- Thực hiện các điều kiện của bên nhận thế chấp dự án là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh quận 4 tại văn bản số 37/CV-CNQ4 ngày 22 tháng 2 năm 2016. Tài khoản trên hợp đồng mua bán/ chuyển nhượng nhà phải quy định rõ tài khoản thanh toán duy nhất là tài khoản của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận tại Sacombank – Chi nhánh Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh – số tài khoản: 0601.1329.8785
Trích Sở Xây Dựng Tp.HCM
Thông tin đặt chổ